โมเดลกระดาษ เกมส์ Devil May Cry 4 Papercraft

โมเดลกระดาษ-Devil May Cry 4-papercraft

โมเดลกระดาษ เกมส์ Devil May Cry 4 Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 57
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Devil May Cry 4 is an action-adventure hack and slash video game that was published and developed by Capcom in 2008 for the PlayStation 3, Xbox 360 and Windows platforms. The game is the fourth installment to the Devil May Cry series.

Template Download – Devil May Cry 4 Papercraft , [Link]

Pepakura viewer for .pdo file - download

 

 

design – carojamapapercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 7 = eight