โมเดลกระดาษ เดดพูล | Dead Pool Papercraft Model

โมเดลกระดาษ-เดดพูล-Deadpool-papercraftโมเดลกระดาษเดดพูล (Dead Pool Papercraft)
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 14 A4
ความสูงโมเดล (Height) : 30 cm
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : ยาก / hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm
ตัวนี้เป็นไฟล์ .pdo ดาวน์โหลดแบบและโปรแกรมเปิดไฟล์ด้านล่าง

Dead Pool Papercraft Template – [download]
pepakura viewer for .pdo file – [download]

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− 1 = eight