โมเดลกระดาษน้องหมา Dachshund – Dog Papercraft

dachshund-dog-papercraft

โมเดลกระดาษน้องหมา Dachshund – Dog Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download - Dachshund Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


3 + four =