โมเดลกระดาษหมีน้อย Cute Bear Paper Toy : Mikyan Papercraft

Mikyan-Bear-Paper-Carft-Toy

โมเดลกระดาษหมีน้อย Cute Bear Paper Toy : Mikyan Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Mikyan Bear Papercraft , [Link]

by pref.ehime.jp

Share Button

Related Post

Leave a Reply


four + = 9