โมเดลกระดาษ กามเทพ Cupid Papercraft Downlaod

cupid-papercraft-โมเดลกระดาษ-กามเทพ

โมเดลกระดาษ กามเทพ Cupid Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Cupid Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 4 = nine