โมเดลกระดาษตุ๊กตากามเทพ Cupid Dolls Papercraft

doll-cupid_papercraft

โมเดลกระดาษตุ๊กตากามเทพ Cupid Dolls Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 5
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

These adorable Cupid dolls, standing on a heart-shaped platform, are perfect for bringing out the Valentine’s Day spirit. They also make a great addition to a gift for that special someone.

Template Download – Cupid Doll Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 5 = ten