โมเดลกระดาษ นักรบจรเข้ Crock Papercraft Download

crock-papercraft

โมเดลกระดาษ นักรบจรเข้ Crock Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 27
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium – hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Crock Papercraft

Share Button

Related Post

2 thoughts on “โมเดลกระดาษ นักรบจรเข้ Crock Papercraft Download

Leave a Reply


seven − 4 =