โมเดลกระดาษ ซากุระ Comic Break – Sakura Papercraft Download

โมเดลกระดาษ-sakura-comic-break-papercraft

โมเดลกระดาษ ซากุระ Comic Break – Sakura  Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Comic Break Sakura Papercraft

Pepakura viewer for .pdo file - download
Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ seven = 12