โมเดลกระดาษ Cloud – Final Fantasy VII Papercraft Download

โมเดลกระดาษ-cloud-finalfantasy7-papercraft

โมเดลกระดาษ Cloud – Final Fantasy VII Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 16
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Cloud Final Fantasy7 Papercraft

Pepakura viewer for .pdo file - download

 

 

design – Ace

Share Button

Related Post

Leave a Reply


6 − = one