โมเดลกระดาษ เกมส์ Clash of Royale – The King

king_clash_royal_papercraft

โมเดลกระดาษเกมส์ Clash of Royale – The King Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 7
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium


ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : The King Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


eight − = 6