โมเดลกระดาษ ปราสาท – Cinderella’s Castle Paper Model

Cinderellas-castle-paper-model

โมเดลกระดาษ ปราสาท – Cinderella’s Castle Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 12
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm


Template Download – Cinderellas Castle Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


5 − = four