โมเดลกระดาษน้องหมาพุดเดิ้ล Chocolate Poodle – Dog Papercraft

chocolate-toy-poodle-papercraft-dog-download

โมเดลกระดาษน้องหมาพุดเดิ้ล Chocolate Poodle – Dog Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Chocolate Poodle Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ six = 11