โมเดลกระดาษ ผีจีน Chinese ghosts Papercraft Download

โมเดลกระดาษผีจีน-Chinese ghosts-papercraft

โมเดลกระดาษ ผีจีน Chinese ghosts Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Chinese ghosts Papercraft

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ ผีจีน Chinese ghosts Papercraft Download

Leave a Reply


+ 1 = eight