โมเดลกระดาษไก่แว่น Chicken Little Papercraft Model

โมเดลกระดาษ-Chicken-Little-papercraft

 

โมเดลกระดาษไก่ขี้ตกใจ Chicken Little Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

 Chicken Little Papercraft Model – [download]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− eight = 1