โมเดลกระดาษ Chibi Kirino Kousaka Anime Papercraft

Oreimo-Chibi-Kirino-Kousaka-papercraft

โมเดลกระดาษ Chibi Kirino Kousaka Anime Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 5
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Chibi Kirino Kousaka Papercraft

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ Chibi Kirino Kousaka Anime Papercraft

Leave a Reply


nine − 5 =