โมเดลกระดาษไอรอนแมนหัวโต Chibi Iron Man Papercraft

โมเดลกระดาษไอรอนแมน-chibi-ironman-papercraftโมเดลกระดาษไอรอนแมน Chibi Ironman Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 5
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Chibi Ironman Paper Model Template – [download]
Pepakura viewer for .pdo file - download

 

 

 

papercraft template by paperwar

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


3 + = four