Category Archives: BUILDING

โมเดลกระดาษ บ้าน อาคาร ร้านค้า และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ | building papercraft model download

โมเดลกระดาษ ตึกเพนตาก้อน | The Pentagon Papercraft Model

pentagon-papercraft

 

โมเดลกระดาษตึกเพนตาก้อน( The Pentagon ) เป็นอาคารสำนักงานใหญ่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่อาร์ลิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย ตัวอาคารเป็นรูปห้าเหลี่ยมมีห้าชั้น และแต่ละชั้นแบ่งเป็นวงย่อยๆ ห้าวงซ้อนกัน บริเวณใจกลางของเพนตากอนมีอาณาเขต 20,000 ตร.ม.เป็นเหมือนสัญลักษณ์ทางการทหารของสหรัฐอเมริกา
Continue reading

Related Post

Page 9 of 9« First...56789