โมเดลกระดาษ แมว Cat Type2 Tiger & Mayo Papercraft

 

 

 

 

CatType2-Tiger-Mayo-papercraft

โมเดลกระดาษ แมว Cat Type2 Tiger & Mayo Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm

Cat-Type2-Tiger-papercraft

 

Tiger Cat Papercraft : Download

Cat-Type2-Mayo-papercraft

 

Mayo Cat Papercraft : Download

CatType2-instructions

Share Button

Leave a Reply


five + = 8