โมเดลกระดาษ Animation Cars – The King Papercraft

Disney-Pixar-Cars-The-King-Papercraft

โมเดลกระดาษ Animation Cars – The King Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 5
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Cars The King Papercraft
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


3 − two =