โมเดลกระดาษรถ Cars Paper Craft : Bugatti Veyron

bugatti-veyron-papercraft

โมเดลกระดาษ Cars Paper Craft : Bugatti Veyron 
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 6
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Bugatti Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษรถ Cars Paper Craft : Bugatti Veyron

Leave a Reply


five + = 6