โมเดลกระดาษรถแข่ง Paper Car : WRC-2007 BMW 320i E46

WRC-2007-BMW-320i-E46-81-Paper-Model-Car

โมเดลกระดาษรถแข่ง Paper Car : WRC-2007 BMW 320i E46
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : WRC BMW 320i E46 Papercraft
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ two = 10