โมเดลกระดาษ กัปตันอเมริกา |Captain America Papercraft Model

โมเดลกระดาษกัปตันอเมริกา-CaptainAmerica-papercraft

โมเดลกระดาษ กัปตันอเมริกา Captain America Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 10 A4
ความสูง (height) : 39 cm
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : ยาก / hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Captain America Papercraft Template – [download]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


five − = 1