โมเดลกระดาษ FlipyFaces Captain Cutup Papercraft Toy

FlippyFaces-captain-papercraft

โมเดลกระดาษ FlipyFaces Captain Cutup Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – FlipyFaces Captain Cutup Papercraft , [mediafire]

 

 

design – FlipyFaces

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− four = 1