โมเดลกระดาษ Caitlyn – League of Legends PaperCraft

โมเดลกระดาษ-caitlyn_league_of_legends-papercraft

โมเดลกระดาษ Caitlyn – League of Legends Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 5
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium – hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Caitlyn LOL Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


3 + one =