โมเดลกระดาษ Bunny Girl Paper Model

bunny-girl-paper-model

โมเดลกระดาษ Bunny Girl Paper Model by Paper Work 
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Bunny Girl Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

 

by Paper Work

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− 5 = two