โมเดลกระดาษ Bucina Observation Tower Papercraft

Bucina-Observation-Tower-Papercraft

โมเดลกระดาษ หอสังเกตการณ์ Bucina Observation Tower
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Bucina Observation Tower Papercraft

Share Button

Leave a Reply


1 + = nine