โมเดลกระดาษ เด็กนักเรียน – Boy and Girl Papercraft

boy_and_girl-papercraft

โมเดลกระดาษ เด็กนักเรียน – Boy and Girl Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm


Template Download – Boy and Girl Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ one = 7