โมเดลกระดาษเครื่องบิน Boeing X-45C PaperModel

โมเดลกระดาษเครื่องบิน-Boeing X-45C-papercraftโมเดลกระดาษเครื่องบิน Boeing X-45C Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 6 A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Boeing X-45C Papercraft Template – [download]
pepakura viewer for .pdo file – [download]

 

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษเครื่องบิน Boeing X-45C PaperModel

 1. Pearline

  I read a lot of interesting posts here. Probably you
  spend a lot of time writing, i know how to save you a lot of
  time, there is an online tool that creates high quality, google friendly articles in seconds,
  just search in google – laranitas free content source

  Look into my website Reggie

  Reply

Leave a Reply


5 − = four