โมเดลกระดาษเครื่องบิน Boeing 7747-8 Paper Model

โมเดลกระดาษเครื่องบิน-boeing-748-7

 

โมเดลกระดาษเครื่องบิน Boeing 7747-8 Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 2 A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

ดาวน์โหลดเครื่องบิน Boing 7747-8 Paper Model – [download]

 

 

papercraft template form here

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ six = 13