โมเดลกระดาษ อิจิโกะฮอลโล Hollow ichigo Papercraft Model

โมเดลกระดาษอิจิโกะ-bleach-ichigo-papercraft

โมเดลกระดาษ อิจิโกะฮอลโล Hollow ichigo  Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 7
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Hollow Ichigo Papercraft
Pepakura viewer for .pdo file - download

 

 

 

Author – Kevin Villa

Share Button

Related Post

Leave a Reply


3 + nine =