โมเดลกระดาษ Black Rock Shooter Paper Model

โมเดลกระดาษ Black Rock Shooter Paper Modelโมเดลกระดาษ Black Rock Shooter Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Black Rock Shooter Papercraft

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


4 − = one