โมเดลกระดาษ Big Hero 6 – Baymax Papercraft

baymax-big-hero-papercraft

โมเดลกระดาษ Big Hero 6 – Baymax Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Baymax was created by the brilliant Tadashi Hamada as a healthcare providing robot nurse for the citizens of San Fransyoko and his brother, Hiro Hamada. Tadashi’s goal in creating Baymax was to help improve healthcare around the world, basically wanting nothing more than to use his creation and genius for the better of humanity. To provide him with his programming, and overall personality, Baymax was given a special chip with Tadashi’s inscriptions, which makes him the lovable robot he truly is. Without it, he can be conceived as an entirely different being. As programming would have, Baymax is instantly summoned by the sound of distress, and can only deactivate once his current patient states “I am satisfied with my care.”

Template Download – Baymax Papercraft , [Link]

PASSWORD : paper-replika.com

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ Big Hero 6 – Baymax Papercraft

Leave a Reply


+ three = 10