โมเดลกระดาษ กัซ (Guts) – Berserk Papercraft Download

โมเดลกระดาษ-berserk-guts-papercraft

โมเดลกระดาษ กัซ (Guts) – Berserk Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 36
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Guts Berserk Papercraft

Pepakura viewer for .pdo file - download
Share Button

Related Post

Leave a Reply


6 − = two