โมเดลกระดาษข้าวกล่อง BENTO PAPERCRAFT DOWNLOAD

bento-papercraft-โมเดลกระดาษ-ข้าวกล่อง

โมเดลกระดาษข้าวกล่อง BENTO PAPER MODEL
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 13
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

TEMPLATE DOWNLOAD – BENTO PAPERCRAFT , [MEDIAFIRE]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


7 − = three