โมเดลกระดาษ หัวเสือ Bengal Tiger Head Papercraft Download

โมเดลกระดาษ-bengal-tiger-head-papercraft

โมเดลกระดาษ หัวเสือ Bengal Tiger Head Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Bengal Tiger Head Papercraft , [mediafire]

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ หัวเสือ Bengal Tiger Head Papercraft Download

Leave a Reply


− five = 4