โมเดลกระดาษรถ Austin/Morris Mini Cooper S Papercraft

โมเดลกระดาษ-mini-cooper-s-papercraft

โมเดลกระดาษรถ Austin/Morris Mini Cooper S Papercraft 1/30 Scale
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

วิธีทำโมเดลกระดาษ-mini-instruction

Template Download – Austin/Morris Mini Cooper S Papercraft

 

 

 

 

Author – Ichlyama

Share Button

Related Post

2 thoughts on “โมเดลกระดาษรถ Austin/Morris Mini Cooper S Papercraft

Leave a Reply


eight − = 1