โมเดลกระดาษ เรือ ASUKA LUXURY SHIP PAPER CRAFT

โมเดลกระดาษเรือสำราญ-ASUKA LUXURY SHIP PAPER CRAFT

โมเดลกระดาษ เรือสำราญ ASUKA LUXURY SHIP PAPER MODEL
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Asuka Luxury Ship Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


9 − eight =