โมเดลกระดาษ นางเงือกน้อย Little Mermaid Ariel Papercraft Download

โมเดลกระดาษนางเงือกน้อย-ariel-papercraft

โมเดลกระดาษ นางเงือกน้อย Little Mermaid Ariel Papercraft Download
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Ariel Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


2 + one =