โมเดลกระดาษ อาราเล่ – Arale Paper Model

โมเดลกระดาษอาลาเล่-arale-papercraft

โมเดลกระดาษ อาราเล่ – Arale Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Arale Papercraft

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ อาราเล่ – Arale Paper Model

Leave a Reply


− one = 1