โมเดลกระดาษ อะโพคาลิปส์ Apocalipsis Paper Model

โมเดลกระดาษ-อะโพคาลิปส์-Apocalipsis-papercraft

โมเดลกระดาษ อะโพคาลิปส์ Apocalipsis Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 11
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium – hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

อะโพคาลิปส์ คือ สุดยอดวายร้ายใน X-Men ที่มีชื่อจริงว่า เอน ซาบาห์ เนอร์ เป็นมนุษย์กลายพันธุ์ “คนแรกของโลก” เกิดในยุคอียิปต์โบราณ  พลังพิเศษของอะโพคาลิปส์ คือเขาเป็นมิวแตนท์ยุคโบราณที่ผสมผสานความสามารถของตัวเองเข้ากับเทคโนโลยียุคใหม่ เขาใช้ร่างกายของตัวเองในการผสมผสานเข้ากับเครื่องจักร ซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนแปลงอะตอมของตัวเองเพื่อแปลงร่าง สร้างร่างใหม่ เคลื่อนย้ายหดตัว สามารถดูดพลังคู่ต่อสู้ เยียวยาให้ตัวเองมีชีวิตที่ยืนยาว แถมฉลาดและรู้จักวางแผน

Template Download – Apocalipsis Papercraft
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


5 − = one