โมเดลกระดาษ ลุงพ่อครัว Uncle Jam Papercraft Download

โมเดลกระดาษ-uncle-jam-papaercraft

โมเดลกระดาษ ลุงพ่อครัว Anpanman – Uncle Jam Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

uncle_jam_template-papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


7 + four =