โมเดลกระดาษ การ์ตูน SD Mazinger-Z V2 Robot Paper Model

Papercraft-SD-Mazinger-Z-V2-Robotl

โมเดลกระดาษ การ์ตูน SD Mazinger-Z V2 Robot Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 7
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : SD Maziinger Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ การ์ตูน SD Mazinger-Z V2 Robot Paper Model

Leave a Reply


six − = 2