ดาวน์โหลด โมเดลกระดาษ ANIME – MAID GIRL PAPERCRAFT

โมเดลกระดาษ-anime-maid-girl-papercraft

โมเดลกระดาษ Anime – Maid Girl Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 16
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Maid Girl Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− 8 = zero