โมเดลกระดาษ สาวน้อยจิ้งจอก – Kitsune Papercraft

papercraft-kisune

โมเดลกระดาษ สาวน้อยจิ้งจอก – Kitsune Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

ปีศาจจิ้งจอก (狐,kitsune) ในคติชนญี่ปุ่นเชื่อว่า เป็นสัตว์มีไหวพริบและวิชาอาคมซึ่งรวมถึงการแปลงเป็นมนุษย์ บางคนเชื่อว่า จิ้งจอกแปลงเป็นมนุษย์เพื่อล่อลวงมนุษย์คนอื่น บ้างเชื่อว่า แปลงมาพิทักษ์รักษาหรือร่วมหอลงโรงด้วย ในญี่ปุ่นแต่ก่อน คนและจิ้งจอกอยู่ใกล้ชิดกันมาก ความสัมพันธ์นี้เองที่ก่อให้เกิดความเชื่อเรื่องปิศาจจิ้งจอกข้างต้น ลัทธิชินโตยังเชื่อว่า จิ้งจอกเป็นผู้เดินสารของผีอินะริ ความเชื่อนี้ทำให้จิ้งจอกมีบทบาทในเรื่องเหนือธรรมชาติ อนึ่ง ญี่ปุ่นยังเชื่อว่า ปิศาจจิ้งจอกมีหางมากเท่าไร ก็หลักแหลมและทรงอำนาจมากเท่านั้น ฉะนั้น จึงมีผู้บูชาปิศาจจิ้งจอกเสมือนเทพ


Template Download – Kitsune Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ สาวน้อยจิ้งจอก – Kitsune Papercraft

Leave a Reply


− 7 = one