โมเดลกระดาษการ์ตูน Anime : Bleach Paper Model – Kenpachi

Bleach-Kenpachi-papercraft

โมเดลกระดาษการ์ตูน Anime : Bleach Paper Model – Kenpachi
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 8
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Bleach – Kanpachi Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


three − = 1