โมเดลกระดาษ Animal Crossing K.K.Slider Papercraft Download

โมเดลกระดาษ-animal crossing-K.K. Slider papercraft

โมเดลกระดาษ Animal Crossing K.K.Slider Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Animal Crossing K.K.Slider Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− two = 6