โมเดลกระดาษ เพนกวิน : Penguins Paper Model

penguins-papercraft

โมเดลกระดาษ เพนกวิน : Penguins Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Penguins Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


1 + six =