โมเดลกระดาษ Animal Crossing – Shizue Papercraft Download

โมเดลกระดาษ-animal-crossing-Shizue-papercraft

โมเดลกระดาษหมาน้อย Animal Crossing – Shizue Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Shizue Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


9 + four =