โมเดลกระดาษ จรแข้ | Crocodile Papercraft

paper-craft-crocodile

โมเดลกระดาษ จรแข้ | Crocodile Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Crocodile Papercraft  , [Medirfire] , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


four + = 13