โมเดลกระดาษ Alice Alicia Paper Model

alice-alicia-girl-papercraft

โมเดลกระดาษ Alice Alicia Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 6
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Alice Alicia Papercraft  , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ Alice Alicia Paper Model

Leave a Reply


seven + = 15